ادبی

موضوعات انشا دوره ی راهنمایی 90 / 89

باسمه تعالی

موضوعات انشا دوره ی راهنمایی   90 / 89

سال اول

1 – ضررهای سیگار در جامعه  2 – زمین وزیبایی های آن  3 – تنها وبدون هیچ کس در یک جزیره ی دور افتاده هستی و.. 4 – مدرسه ی خودرا توصیف کنید 5 – اهمیت ورزش کردن 6 – راه مدرسه تا خانه را توصیف کنید              7  – گزارش سفرخیالی 8 – زبان مادری 9 – بهترین خاطرات 10 – یکی از زیبایی های آفرینش 11 – فیلم یا داستان 12 – آرزوی شما در آینده 13 – با استفاده از آرایه تشخیص 14 – اهمیت وفایده مطالعه 15 – اگر شما در جنگل بودی چه آرزویی داشتی 16 – تصیف یکی از فصل ها 17 – نوشتن نامه

دوم

1 – داستان تخیلی 2 – خاطرات زندگی 3 – بهار چه تاثیری در روح وجان انسان دارد 4 – دانش با ویژگی های آن را توصیف کنید 5 – همدلی واتحاد 6 – ویژگی های یک نوجوان شایسته 7 – مقایسه چهارفصل          8 -  از زبان چشمه وسنگ 9 – اولین روز مدرسه  10 – زیبایی های طبیعت 11 –

سوم

1  - نقش تدبیر و دور اندیشی در زندگی  2- نوجوان در جامعه چه وظایفی برعهده دارد 3 – گفت وگوی درونی خود با خدا 4 – تفاوت جامعه سالم با غیر سالم 5 – از زبان یک درخت 6 – روزی که به شدت برف  می بارد 7 – چرا دوست خوب به آیینه تشبیه شده است 8 – اهمیت آب 9 – خلاضه ی داستان یا فیلم         10  – پرواز دسته جمغی پرندگان             11 – گردش علمی یا سفر کردن  

12 – برو کار کن مگو چیست کار               که سرمایه ی جاودان است کار      

 13 -  بنی آدم اعضای یکدیگرند                که در آفرینش ز یک گوهرند

14 – توانا بود هر که دانا بود                 ز دانش دل پیر، برنا بود

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 10  توسط محسن صمدی  |